Tilbake

Tilbehørsett for melkesystemer

Melkeslanger, koblingsdeler og sugestusser.

Tilbehørssettet for melkesystemer kan brukes for alle kaffeautomater med det passende melkesystemet HP1, HP2 eller HP3. Det består av melkeslanger, koblingsdeler og sugestusser.

Melkeslangene kan skjæres til individuelt skal skiftes hver 3. måned ved normal bruk.

Kompatibel med:

  • Z8
  • Z6
  • J6 / J60 / J600
  • S8 / S80
  • E8 / E80
  • E8 Chrome (2015)
  • GIGA X8cG2 / X8G2
  • X8