Vårt bærekraftsløfte 

ALL VÅR KAFFE ER MILJØVENNLIG OG BASERT PÅ 100% BÆREKRAFTIG, RETTFERDIG OG
ETISK HANDEL.

Gjennom sertifisert og rettferdig handel kan vi sikre at kaffebonden får riktig betalt, og garantere hensyn og respekt for mennesker og miljø, samt forbud mot barnearbeid og diskriminering. Vår 100% bærekraft politikk er ikke bare fordi det er det eneste riktige å gjøre for å være 100% miljøvennlige, men fordi kaffebonden får helt andre forutsetninger til å dyrke og foredle kaffen. Samtidig blir vi sikret tilgang på kaffebønner av høyeste kvalitet. Dessuten bruker vi kun 100% Arabica bønner. Det er ekte god kaffe.

Styrk bedriftens miljø-
og kvalitetsprofil

VED Å SERVERE KAFFE FRA DET NORSKE KAFFEHUS

Kaffe utgjør en viktig ingrediens på alle arbeidsplasser, både i møter og som trivselsmoment. I hverdagen utgjør derfor kaffe mye mer enn bare koppen i seg selv. Vi ønsker å servere deg en kaffe av høy kvalitet, men være miljøvennlige. Du vil som kunde av oss alltid kunne føle deg trygg på og stolt av den kaffen du serverer. Det Norske Kaffehus ønsker å ivareta miljø, mennesker og en god smaksopplevelse. Sammen kan vi utgjøre en forskjell ved å være miljøvennlige .

Miljøvennlig - valget starter med kaffebønnene

VI TAR ALDRI SNARVEIER
– DET UTGJØR HEMMELIGHETEN
BAK SMAKEN PÅ VÅR KAFFE

All vår kaffe består av 100% høy kvalitets Arabica-bønner. Bønnene vokser i høytliggende strøk og modnes over lengre tid. Prosessen resulterer i et bredt spekter av smaksnyanser, rik aroma og fruktig karakter. Når vi finner kaffefarmer som oppfyller våre kvalitetskrav, inngår vi langsiktige avtaler. Ved å gjøre dette skapes det en trygghet for farmene. Dette resulterer i at de kan gjøre gunstige investeringer med tanke på avling, miljø og arbeidere. Samtidig sikrer vi tilgang på kaffebønner av høy kvalitet og rettferdig dyrking.

Fra fossilbasert til fornybart

VI TAR ANSVAR FOR HELE VERDIKJEDEN, FRA KAFFEFARM
TIL FORBRUKER.

Hvordan vi opptrer i dag, vil påvirke både miljøet og fremtidige generasjoner, vi har derfor en klar strategi for velge ut leverandører som baserer sin produksjon på fornybare energikilder. Vår kaffe er i dag 100% Co2 kompensert og brennes 100% fossilfritt, i tillegg er alle våre kundebesøk basert på 100% fornybar energi.

En grønnere kaffeemballasje

VI ØNSKER Å VÆRE EN LEDENDE
KRAFT FOR FORANDRING.

Vi tar nå neste skritt i vårt arbeid med å være miljøvennlige, og går over fra fossilbasert til fornybart materiale i kaffeemballasjen. Vår nye kaffeemballasje består av minst 80 prosent plantebasert materiale og halverer CO2-utslippet sammenlignet med tidligere. Bruken av plast fortsetter å øke og er nå 20 ganger større enn på 60-tallet. 99 prosent av plasten er fossilbasert, fører til utslipp av klimagasser og påskynder den globale oppvarmingen. Ved å gå over fra fossilbasert til fornybart materiale får vi grønnere emballasje.

VELGER DU DET NORSKE KAFFEHUS I 2020 BIDRAR DU TIL Å NÅ 11 AV FNS 17 GLOBALE BÆREKRAFTSMÅL.

2: Utrydde sult, 3: God helse 5: Likestilling mellom kjønnene, 6: Rent vann og gode sanitærforhold, 7: Ren energi for alle, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst,
11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Anstendig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Liv under vann, 15: Liv på land.

Innen første kvartal 2020 vil Det Norske Kaffehus være Miljøfyrtårnsertifisert, og ytterligere 4 av FNs 17 globale bærekraftsmål vil være nådd. Totalt 11 av de 17 bærekraftsmålene. Les mer om målene her. 

SERTIFISERINGSGUIDEN

Flere og flere kaffeprodukter på markedet har forskjellige merkinger.
For å tydeliggjøre hva merkingene står for og hva de inneholder, har vi skrevet en liten guide,
samt  latt en ekstern part gå igjennom kriterier og bakgrunn til de vanligste merkingene.
Les mer om merkingene og se vår sertifiseringsguide.

 

UTZ SERTIFISERT →

UTZ Certified står for et bærekraftig landbruk og bedre muligheter for bønder, familiene deres og planeten vår.

FAIRTRADE →

Fairtrade arbeider for at dyrkere og ansatte får bedre økonomiske forhold, gjennom kriterier for høyere lønn og en minimumspris som er høyere enn produksjonskostnaden.

KRAV /DEBIO→

KRAV er en kontrollforening for økologisk produksjon. KRAV har som mål å gjennomføre en langsiktig bærekraftig og fra forbrukerens synsvinkel trygg produksjon av mat og andre produkter av høy kvalitet.

RAINFOREST→

Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape bærekraftige levevilkår. Plantasjer som er sertifisert av Rainforest Alliance har forbud mot å felle sine skoger. Regnskogen bør være høyt prioritert hvis du prøver å bli mer miljøvennlig.

Les mer om sertifiseringene rundt miljøvennlighet her.