Bærekraft og miljø

All vår kaffe er basert på 100% bærekraftig, rettferdig og etisk handel.
Det-Norske-Kaffehus---Kaffeplantasje--Web

VÅRT BÆREKRAFTSLØFTE

ALL VÅR KAFFE ER BASERT PÅ 100%
BÆREKRAFTIG, RETTFERDIG OG ETISK HANDEL.

Gjennom sertifisert og rettferdig handel kan vi sikre at kaffebonden får riktig betalt, og garantere hensyn og respekt for mennesker og miljø, samt forbud mot barnearbeid og diskriminering. Vår 100% bærekraft politikk er ikke bare fordi det er det eneste riktige å gjøre, men fordi kaffebonden får helt andre forutsetninger til å dyrke og foredle kaffen. Samtidig blir vi sikret tilgang på kaffebønner av høyeste kvalitet. Dessuten bruker vi kun 100% Arabica bønner. Det er ekte god kaffe.

BÆREKRAFTIGE SERTIFISERINGER

ALL VÅR KAFFE ER SERTIFISERT I HENHOLD TIL FØLGENDE INTERNASJONALE BÆREKRAFTS STANDARDER:

  • Fairtrade: Garanterer rettferdig betaling til kaffebønder og arbeidere, samt investering i lokale samfunn.
  • Rainforest Alliance: Fokuserer på bevaring av biodiversitet og sikrer bærekraftige levekår for bønder og deres familier.
  • (Økologisk): Sikrer at kaffen er dyrket uten bruk av syntetiske pesticider eller kjemikalier, for et sunnere miljø.
Våre sertifiseringer
Miljøsertifisert

MILJØFYRTÅRN SERTIFISERT

EN ANNERKJENNELSE SOM UNDERSTREKER VÅRT DEDIKERTE ARBEID MOT EN BÆREKRAFTIG DRIFT OG ET GRØNNERE MILJØ.

Det Norske Kaffehus er stolt over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn-sertifiseringen stiller strenge krav til våre prosesser, spesielt når det gjelder innkjøp, energiforbruk, transport, håndtering av avfall og utslipp. Vi tar disse kravene på alvor for å minimere vårt miljøavtrykk og opprettholde høye standarder i vår daglige virksomhet.

Styrk bedriftens miljø-
og kvalitetsprofil

VED Å SERVERE KAFFE FRA DET NORSKE KAFFEHUS

Kaffe utgjør en viktig ingrediens på alle arbeidsplasser, både i møter og som trivselsmoment. I hverdagen utgjør derfor kaffe mye mer enn bare koppen i seg selv. Vi ønsker å servere deg en kaffe av høy kvalitet, men samtidig redusere miljøpåvirkningen. Du vil som kunde av oss alltid kunne føle deg trygg på og stolt av den kaffen du serverer. Det Norske Kaffehus ønsker å ivareta miljø, mennesker og en god smaksopplevelse. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

shutterstock_1216216276
Franke techonolgy

KARBONSPARING OG KLIMAINITIATIVER

I DET NORSKE KAFFEHUS TAR VI MILJØANSVAR SERIØST.

VI er forpliktet til å redusere vårt karbonavtrykk gjennom strategisk implementering av bærekraftige praksiser og avansert teknologi.

Vår tilnærming er todelt: Vi integrerer teknologiske støttesystemer for å effektivisere våre operasjoner, og vi sikrer at våre kaffemaskiner oppfyller høye energieffektivitetsstandarder.

MASKIN TIL MASKIN KOMMUNIKASJON

KAFFEMASKINER UTSTYRT MED TELEMENTRY GJØR DET MULIG Å KOBLE DEM OPP TIL NETTVERKET FOR Å INNHENTE "LIVE-DATA".

Dette muliggjør proaktiv identifisering og utbedring av eventuelle feil uten at serviceteknikere fysisk må reise ut til kunden. Denne praksisen reduserer behovet for transport, noe som igjen reduserer vårt karbonavtrykk betydelig.

Gjennom analyse av data samlet inn via Telemetry, kan vi optimalisere maskinenes ytelse og energiforbruk, noe som fører til en mer energieffektiv drift.

 

Telementry
ENERGISPARING

HØYE ENERGI- OG MILJØSTANDARDER FOR KAFFEMASKINER

VÅRE KAFFEMASKINER ER NØYE UTVALGT FOR Å SIKRE AT DE IKKE BARE LEVERER EKSEPSJONELL KVALITET OG PÅLITELIGHET, MEN OGSÅ OPPFYLLER STRENGE MILJØSTANDARDER.

Samtlige av våre kaffemaskiner er utstyrt med energisparemodus-funksjon, og har oppnådd et A-energiforbruk i henhold til relevante normer, noe som betyr at de er blant de mest energieffektive i markedet.

Dette sikrer at våre produkter bidrar til lavere energiforbruk og dermed reduserer våre kunders karbonavtrykk.

REUSE, REDUCE, RECYCLE

VI LEGGER STOR VEKT PÅ BÆREKRAFT OG MILJØANSVAR I ALLE LEDD AV VÅR VIRKSOMHET, SPESIELT NÅR DET GJELDER HÅNDTERING OG RESIRKULERING AV BRUKTE KAFFEMASKINER OG MASKINDELER.

Vårt arbeid er rettet mot å minimere avfall og fremme en sirkulær økonomi, hvor maskiner og materialer gjenbrukes og resirkuleres for å redusere avfall til deponi.

En sentral del av vår bærekraftstrategi er gjenbruk av kaffemaskiner og maskindeler. Vi har implementert et program hvor brukte kaffemaskin, som fortsatt holder høy kvalitet, blir samlet inn, renovert, og forberedt for videre salg under betegnelsen «recycled» maskin.

Dette initiativet sikrer at maskinene får forlenget levetid, noe som bidrar til en mer bærekraftig bruk av ressurser og reduserer behovet for nyproduksjon

Reuse, Reduce, recycle
Jur kvalitet

VALG AV KVALITETSMASKINER

VI VELGER BEVISST MASKINER FRA DE BESTE LEVERANDØRENE I MARKEDET, MED KOMPONENTER AV HØYKVALITET.

Dette valget er en investering i bærekraft, ettersom maskinene varer lengre enn billigere alternativer. En lengre levetid på maskinene reduserer frekvensen av utskifting og dermed mengden avfall generert over tid.

Fordeler med Høykvalitets Komponenter leder til redusert avfall, økonomiske besparelser over tid for både oss og våre kunder.

100% ELBILER MED TANKE
PÅ MILJØET

VI HAR TATT ET BETYDELIG STEG VED Å IMPLEMENTERE BRUK AV 100% ELEKTRISKE BILER FOR ALLE VÅRE KUNDEBESØK OG VARELEVERANSER.

Dette initiativet er et kjerneelement i vår strategi for å redusere karbonavtrykket. Ved å bytte fra konvensjonelle bensin- og dieselbiler til elektriske kjøretøy, kutter vi ned på direkte utslipp av klimagasser og bidrar aktivt til en reduksjon av luftforurensning.

Elektriske biler er mer energieffektive og produserer ingen utslipp under kjøring, noe som betyr at vår daglige operasjonelle virksomhet blir betydelig renere

ELBILER DNK
Prosessering - Det Norske Kaffehus

Valget starter med kaffebønner

VI TAR ALDRI SNARVEIER – DET UTGJØR HEMMELIGHETEN BAK SMAKEN PÅ VÅR KAFFE

Valget starter med kaffebønner

VI TAR ALDRI SNARVEIER –
DET UTGJØR HEMMELIGHETEN BAK SMAKEN PÅ VÅR KAFFE

VI TAR ALDRI SNARVEIER – DET UTGJØR HEMMELIGHETEN BAK SMAKEN PÅ VÅR KAFFE

All vår kaffe består av 100% høy kvalitets Arabica-bønner. Bønnene vokser i høytliggende strøk og modnes over lengre tid. Prosessen resulterer i et bredt spekter av smaksnyanser, rik aroma og fruktig karakter. Når vi finner kaffefarmer som oppfyller våre kvalitetskrav, inngår vi langsiktige avtaler. Ved å gjøre dette skapes det en trygghet for farmene. Dette resulterer i at de kan gjøre gunstigeinvesteringer med tanke på avling, miljø og arbeidere. Samtidig sikrer vi tilgang på kaffebønner av høy kvalitet og rettferdig dyrking.

Vår kaffe består av 100% høy kvalitets Arabica-bønner som vokser i høytliggende strøk og modnes over lengre tid. Prosessen resulterer i et bredt spekter av smaksnyanser, rik aroma og fruktig karakter. Når vi finner kaffefarmer som oppfyller våre kvalitetskrav, inngår vi langsiktige avtaler. Slik skapes det en trygghet for farmene. Dette resulterer i at de kan gjøre gunstige investeringer med tanke på avling, miljø og arbeidere, samt sikker tilgang på kaffebønner av høy kvalitet og rettferdig dyrking.

En grønnere kaffeemballasje

VI ØNSKER Å VÆRE EN LEDENDE KRAFT FOR FORANDRING.

VI ØNSKER Å VÆRE EN LEDENDE KRAFT FOR FORANDRING.

VI ØNSKER Å VÆRE EN LEDENDE KRAFT FOR FORANDRING.

Vi tar nå neste skritt i vårt arbeid med bærekraft og går over fra fossilbasert til fornybart materiale i kaffeemballasjen. Vår nye kaffeemballasje består av minst 80 prosent plantebasert materiale og halverer CO2-utslippet sammenlignet med tidligere. Bruken av plast fortsetter å øke og er nå 20 ganger større enn på 60-tallet. 99 prosent av plasten er fossilbasert, fører til utslipp av klimagasser og påskynder den globale oppvarmingen. Ved å gå over fra fossilbasert til fornybart materiale får vi grønnere emballasje.

Vi tar nå neste skritt i vårt arbeid med bærekraft og går over fra fossilbasert til fornybart materiale i kaffeemballasjen. Vår nye kaffeemballasje består av minst 80 prosent plantebasert materiale og halverer CO2-utslippet sammenlignet med tidligere. Bruken av plast fortsetter å øke og er nå 20 ganger større enn på 60-tallet. 99 prosent av plasten er fossilbasert, fører til utslipp av klimagasser og påskynder den globale oppvarmingen.

sukkerrør
FN-BÆREKRAFT

FNS BÆREKRAFTSMÅL

VERDENS FELLES ARBEIDSPLAN FOR Å UTRYDDE
FATTIGDOM, BEKJEMPE ULIKHET OG STOPPE KLIMAENDRINGENE INNEN 2030.

Når din virksomhet velger Det Norske Kaffehus, støtter dere aktivt 11 av disse bærekraftsmålene. Det Norske Kaffehus har implementert praksiser som ikke bare fokuserer på miljøvennlige løsninger, men også fremmer sosial rettferdighet og økonomisk bærekraft.

Dette inkluderer initiativer som reduserer karbonutslipp, fremmer ansvarlige forbruksmønstre, sikrer bærekraftig forvaltning av ressurser og støtter lokalsamfunn.

FREMTIDIGE INITIATIVER

VI UTFORSKER OG IMPLEMENTERER KONTINUERLIG NYE METODER FOR Å FREMME BÆREKRAFT I HÅNDTERINGEN AV BRUKTE KAFFEPRODUKTER OG MASKINDELER.

Dette inkluderer videreutvikling av resirkulerings- programmer, utvidelse av partnerskap med miljøorganisasjoner, og forbedring av våre interne prosesser for å maksimere effektiviteten og bærekraftigheten i vår virksomhet.

Vi erkjenner at våre handlinger i dag har en direkte innvirkning på fremtidige generasjoner, og vi forplikter
oss til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraft_Det-Norske-Kaffehus-2-1-landscape

FNS BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Alle SDG farger Uten FN-logo

SERTIFISERINGSGUIDEN

Flere og flere kaffeprodukter på markedet har forskjellige merkinger.
For å tydeliggjøre hva merkingene står for og hva de inneholder, har vi skrevet en liten guide,
samt  latt en ekstern part gå igjennom kriterier og bakgrunn til de vanligste merkingene.
Les mer om merkingene og se vår sertifiseringsguide.

UTZ SERTIFISERT →

UTZ Certified står for et bærekraftig landbruk og bedre muligheter for bønder, familiene deres og planeten vår.

FAIRTRADE →

Fairtrade arbeider for at dyrkere og ansatte får bedre økonomiske forhold, gjennom kriterier for høyere lønn og en minimumspris som er høyere enn produksjonskostnaden.

KRAV /DEBIO→

KRAV er en kontrollforening for økologisk produksjon. KRAV har som mål å gjennomføre en langsiktig bærekraftig og fra forbrukerens synsvinkel trygg produksjon av mat og andre produkter av høy kvalitet.

RAINFOREST→

Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape bærekraftige levevilkår. Plantasjer som er sertifisert av Rainforest Alliance har forbud mot å felle sine skoger.

Les mer OM Det Norske Kaffehus

Innovasjon, presisjon, kvalitet, pålitelighet, bærekraft og service er verdier som sitter i ryggmargen hos Det Norske kaffehus.

TOTALLEVERANDØR

Vi kan levere alt så lenge
det handler om kaffe.

MARKEDETS
BESTE RESPONSTID

Vi vet hvor viktig det er for deg at
kaffemaskinen fungerer til enhver tid.

KAFFE FOR
ENHVER ANLEDNING

Velg mellom 18 forskjellige
Premium kaffekvaliteter. 

100% ETISK OG
BÆREKRAFTIG HANDEL

All vår kaffe er basert på 100%
bærekraftig, rettferdig og etisk handel. 

LES FAGBLOGGEN VÅR

med våre tanker og
funderinger om kaffe.

Vi bygger vårt omdømme ved å
levere god kvalitet og service.
Vi er stolte av det vi leverer,
og blir ofte anbefalt videre.

KAFFESKOLEN

Lær deg å lage
verdens beste kaffe!

MELD DEG PÅ VÅRT
NYHETSBREV

Motta de siste nyhetene,
og eksklusive tilbud.