I N N B Y T T E K A M P A N J E

Nå kjøper vi din kapselbaserte kaffemaskin

Dersom din bedrift har et forbruk på mer enn 60 kopper kaffe pr. dag,
gir vi deg kr. 5000,- eks. mva. for din gamle kapselbaserte kaffemaskin.* 
Våre løsninger er med på å redusere bedriftens innkjøpskostnader,
heve kaffekvaliteten og ikke minst redusere belastningen på miljøet.

 

*Tilbudet forutsetter leveranse av ny kaffemaskin fra Det Norske Kaffehus. 

Ta ansvar for dine fotavtrykk

Vi er kommet til en fase der vi alle må ta mer ansvar for hvilket fotavtrykk vi som bedrifter etterlater oss. Den er liten og nett, men få tenker på hvor mye kapselbasert kaffe faktisk påvirker miljøet.

Et miljøvennlig valg (2)
Det Norske Kaffehus - Bønner

Ferske bønner til kontoret

Kapselbasert kaffe leder til en rekke miljømessige ulemper, mens ferskmalte hele bønner vil gi en høyere opplevd kaffekvalitet, i tillegg til en rekke økonomiske besparelser. Du kan drikke din kaffe med god samvittighet, da alt vårt avfall er basert på 100% organisk, nedbrytbart materiale.