Hopp til innhold
Meny

Det Norske Kaffehus AS Returbetingelser

Mottatt feil vare/manglende vare

Har du mottatt en annen vare enn det som er spesifisert på ordre-/leveringsbekreftelsen eller om det skulle mangle en vare, bes du om å sende en e-post direkte til [email protected] Alle henvendelser må inneholde kunde- eller ordrenummer. I e-posten beskrives hvilke varer som evt. er feil levert. Du vil motta bekreftelse på feilleveringsmelding på e-post, og vi vil sende deg en returlapp slik at feilsendt vare kan returneres uten kostnad for deg.

Vare skadet under transport

Dessverre kan varer bli skadet under transport. Dersom du mottar skadet vare, må du ta vare på emballasjen og varene og levere dette på Posten, der du får et skadeskjema som må fylles ut. Varene sendes så til avsenderadresse (sammen med skjema). Dette må gjøres for at ny vare skal bli sendt ut fra Det Norske Kaffehus AS. Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid”, og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet.

Angrerett

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom vi ikke oppfyller vår opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter vi å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. I henhold til angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i det følgende.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf Angrerettloven § 6, punkt e).

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Angrerett gjelder ikke for kjøp av næringsmidler, og dermed ikke ved kjøp av kaffe og espresso.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken, har du ikke oppfylt kravene i Angrerettloven §11 og §13. Du mister da retten til å gå fra avtalen. Vi vil da belaste deg et gebyr pålydende kr 200,- for behandling av saken. Les mer: www.forbrukerportalen.no

Hvordan benytte angreretten
Sammen med pakken følger skjema for angrerett. Returnér ferdig utfylt skjema sammen med varene. Merk; du må selv betale returporto. Ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto (husk å skrive kontonummer på angrerettskjema) noen dager etter at vi har mottatt og behandlet pakken som returneres. Alternativt kan du skrive ut angrerettsskjema fra denne siden: www.forbrukerportalen.no. Ta dette med til postkontoret snarest mulig etter du har mottatt utleveringsmelding, betal returporto og påse at fullstendig utfylt angrerettsskjema festes på forsvarlig måte på pakken som returneres til avsenderadresse.

Vi ber om at varen emballeres forsvarlig og hvis mulig, returneres i originalemballasje. Kunden må tilstrebe at varen kommer frem til avsender i tilnærmet samme stand som den var da den ble sendt til kunden.

Reklamasjon

For din reklamasjonsrett gjelder Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter Forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg.

Feil eller mangel må meldes til selgeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Les mer: www.forbrukerportalen.no 

Garantier

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Les mer: www.forbrukerportalen.no

Baggen
0