Fra bønne til kopp

KAFFEKUNNSKAP - O P P R I N N E L S E N

Bli med oss på den lange reisen fra kaffebønne til kopp

K A F F E B L O M S T E N

Kaffe begynner med blomstringen på et kaffetre. Fra blomstring til ferdigbrygget kaffe
er det mange viktige hendelser som påvirker hvilke smaker du finner i din kaffekopp.

K A F F E B Æ R E T

Kaffe er en steinfrukt, som kirsebær, hvor kjernen brennes for å gi kaffen smak og aroma.
Mange mener at den beste kaffen kommer fra gårder som er over 1500m over havet.

I N N H Ø S T I N G

Kaffe er vanligvis høstet for hånd, slik at bare perfekt modne kaffebær blir plukket.
Det krever mer tid og penger, men gir oss den beste kvaliteten.

F O R E D L I N G

Det finnes to hovedmetoder for å utvinne kaffebønnen fra kaffebæret,
den våte metoden og den tørre metoden, prosessene gir ulik karakter på kaffen.

T Ø R K I N G

Tørking er en prosessfase i foredlingen av kaffebønner.

S O R T E R I N G

Til slutt sorteres bønnene etter størrelse og andre egenskaper som er viktige for kvaliteten.

T R A N SP O R T

Målet vårt er å sikre kvalitet i hvert steg på reisen.

L A G R I N G

Bønnene beskyttes av luftfilter som sikrer renheten i smak og aroma

B R E N N I N G

Det er under brenningen at magien oppstår!