Finansieringsløsninger

 

Leiefinansiering

Vi tilbyr muligheter for leiefinansiering av alt vårt utstyr.
Leiefinansiering er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital for finansiering av utstyr.

Fordeler ved leiefinansiering:

  • Leieavtalen kan tilpasses fra 12 til 60 måneders perioder, (normal leieperiode er 36 måneder)
  • Leiefinansiering binder ikke opp kapital og belaster derfor ikke selskapet lånemuligheter
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
  • En leieavtale binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da det kun tas sikkerhet i utstyret
  • Leie er en finansieringsform som kan tilpasses selskapets inntekter
  • Hele leiebeløpet er fradragsberettiget
  • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
  • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes
  • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
  • Bedre forholdstall i balansen da leieobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet

Kontakt oss for mer informasjon om våre fleksible finansieringsløsninger.